2019 április 24.
Gondolatok 2019. április 21. húsvét vasárnap
Gondolatok 2019. április 21. húsvét vasárnap

Olvasom, hogy a japánoknál az ünneplés színe a fekete, a gyászé viszont a fehér.  A 16. századi térítőknél ez komoly gondot okozott: Az európai hittérítők nem voltak hajlandók feketében mondani a karácsonyi éjféli misét… / nálunk ilyen gond ilyen nincsen, de a nagyhét utolsó napjaiban az akkori atyáknak akadnának gondjaik. Nagycsütörtök fehérben, nagypéntek pirosban, nagyszombati szentsír-őrzés lilában, majd a tűzszentelés pirosban, a húsvéti örömének fehérben, húsvét éji mise /ahol lehet/ aranyban. A körmenet tetszés szerinti színű palástban... A színek tanítását lehetetlen külön magyarázni: Részben maguktól beszélnek, részben kár annyit cserélgetni, még ha van is kellően betanított sekrestyésünk...  
A húsvéti események hihetetlenül lendületesek: Itt mindenki mozog, fut, más-más helyen jelenik meg. Mozognak az asszonyok, az emmausziak, versenyt futnak Péter és János, Tamás pedig jól kivár a saját jelenésével. Mintha maga Jézus adná az alaphangot ehhez a nyüzsgéshez: A legváltozatosabb és legváratlanabb helyen és időben jelenik meg, mintha a kereszten megbénított voltát kompenzálná ezzel a játékos szabadságával...

Két különös gyóntatás is színesíti a húsvéti eseményeket: Péter apostolnak a hármas tagadását hármas nyilvános szeretet vallomással kell helyrehoznia, Tamás depressziós hetének pedig úgy kell véget vetnie, hogy az apostoli közösségbe kellett visszakullognia, hogy aztán kimondja az egyik legszebb hitvallást: „Én Uram, én Istenem!" A Biblia bogarászói szerint ugyan nemcsak János volt közvetlen tanúja a kereszthalálnak, hanem Péter is, de erre azért ne vegyünk mérget! /levelében írja, hogy ő, Péter, „mint az Úr szenvedésének is tanúja ".../ A Jézus elfogatásakor szétfutott apostolokról nem tudjuk, hogy hol lapítottak Nagyszombaton, de vasárnap este már újra együtt voltak, éspedig valószínűleg az utolsó vacsora termében. Ez is „közgyónás” lehetett. 
Jézus pedig nem az öklét mutatta a hősiesen meg futott uraknak, hanem a sebeit. Nem csak nekik bocsátott meg, hanem pont nekik adta, és pont ekkor a bűnbocsátó hatalmat...

Külön szerepet kapnak a húsvéti öröm-drámában az asszonyok. János evangélista nem veszi át korának nőket semmibe-vevő mentalitását: egy profi író stílusával írja le Magdolna titokzatos találkozását az elnézett " kertésszel ", a hajnali kenetvivőkkel való majdnem mókás találkozást," ne érintsetek..."/ egy dologgal mégis adósunk marad: A Szűzanya ezekben a napokban János apostol házában van (hiszen rokonok), tehát nem messze Jézus sírjától, mégsem halljuk, hogy a sírhoz ment volna.  Kizárt dolog, hogy a feltámadott legelőször ne a saját édesanyjának jelenjen meg, hiszen aki kitartott Fia mellett egészen a sírbatételig, azt ne jutalmazná a Fia, az első megjelenés csókjával.... Ildomos volna-e beavatni az olvasókat ebbe az intim családi örömbe?...

A későbbi igehirdetéskor az apostolok / még Pál is, aki itt még ádáz ellenség!/ mindig az első húsvétra hivatkoznak. Akárhogyan is szerepeltek ők a kritikus első napokban, a végső szó mindig ez volt: Ha Krisztus fel nem támadt, hiábavaló a hitetek!"... Jézus feltámadása / és nyomában a miénk/ Jézus piros vérével aláhúzott, gyönyörű igazság.
A fehér szín a festők szerint minden színek összessége. Húsvét fehér liturgikus színe számunkra is minden remény foglalata.

 

 

Bindes Ferenc

aktuális
Legfrissebb
Áll a Maszkabál - Interjú Holéczi Zsuzsával, önkéntes maszkvarróval

Holéczi Zsuzsa írónő, a Piliscsabai Irodalomkedvelők Klubjának vezetője, kivette részét az önkéntes segítségnyújtásból is: maszkokat gyártott barátai, ismerősei számára. Erről kérdeztük Zsuzsát. Fogadjátok szeretettel!

Megalakult a Mária Országa Imaközösség - Rózsafüzér hazánkért
Adománygyűjtés

Ruhagyűjtést szervezünk Szántó Judittal és Vass Évával! Pár hónapos előkészület után végre sikerült minden egyeztetés ez ügyben, és így sor kerülhet rá.

ALKOTÓTÁBOR A GARANCSON

Amikor már az utolsó hónapokat gyűrik gyermekeink az iskolapadban vagy az ovi udvarán, akkor a vakációra vonatkozó első kérdések többsége nem arról szól, hogy melyik tengerparton lógatjuk a lábunkat idén...

Gondolatok 2019. április 21. húsvét vasárnap
Virágvasárnap - április 14. Nagyböjt 6. vasárnapja

Egyik legnépszerűbb liturgikus ünnep, tele népies hagyományokkal. Az igehirdető számára meghökkentően kétoldalú feladat, hiszen egyszerre ünnepli az Úr ünnepélyes jeruzsálemi bevonulását, majd a szentmisében végig járatja velünk a szenvedéstörténetet.